Chronische zorg

Chronische zorg

Mensen met een chronische aandoening hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners (multidisciplinaire zorg). Voor een aantal veel voorkomende chronische aandoeningen is een zorgprogramma ontwikkeld. Een zorgprogramma beschrijft hoe u behandeld wordt, hoe met u en met elkaar samenwerken wordt . De zorgprogramma’s zijn gebaseerd op de recentste zorgstandaarden (landelijke afspraken over de beste zorg).

Wat is een zorgprogramma?
Een zorgprogramma is een samenhangend behandelaanbod, volgens vastgelegde afspraken over de behandeling aan een vastgestelde groep patiënten met dezelfde aandoening (diagnose). Het werken volgens een zorgprogramma betekent dat de zorg die u krijgt, is opgebouwd uit een aantal stappen. Voor elke stap is precies opgeschreven wat er wordt gedaan, met welk doel, hoe vaak en welk soort afspraken er nodig zijn. Alle zorgverleners werken volgens hetzelfde zorgprogramma dat is gebaseerd op vastgestelde richtlijnen en protocollen. Door deze samenwerking en de uniformiteit van zorg verbetert de kwaliteit van zorg en wordt de zorg afgestemd op uw behoefte.

Doel van de begeleiding aan de hand van zorgprogramma’s is om u (beter) om te leren gaan met uw ziekte en de gevolgen hiervan voor het dagelijkse leven, zodat de kwaliteit van uw leven verbetert. Maar ook om de gevolgen van de ziekte te behandelen, vervolgen en erger te voorkomen.

Meer informatie over onze zorgprogramma’s en wat u hiervan mag verwachten leest u op de website van onze koepelorganisatie ROHWN. Zie daarvoor de link achter het zorgprogramma

Zorgprogramma’s die binnen het Wijksamenwerkingsverband geïmplementeerd zijn: