Home

Ons steentje bijdragen aan het gezond houden van de bewoners in de Merenwijk, daar staat het wijksamenwerkingsverband voor. Dit samen met partners in de wijk. Dit doen we door elkaar te kennen, werkafspraken te maken en het aanbod op elkaar te laten aansluiten.