Klachten

Verbeterpunt of klacht?

Bij Wijksamenwerkingsverband zijn ongeveer 20 zorgverleners aangesloten. Daarbij kunt u denken aan huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, apothekers, diëtisten en andere zorgverlener. Zij werken samen om gezamenlijk de beste zorg dicht bij huis te bieden. Ze doen dat met kennis van zaken en in overleg met u, de cliënt. Goede zorg staat voorop, opdat u tevreden bent. In de meeste gevallen is dat ook zo. Maar wat kunt u doen als u niet tevreden bent? Dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van uw praktijk die samenwerkt met het wijksamenwerkingsverband.

Het wijksamenwerkingsverband is gericht op de onderlinge samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, het sociaal wijkteam en welzijn (Incluzio).

De klachtenregeling

De klachtenregeling biedt cliënten de mogelijkheid om gevoelens van onvrede over de zorg kenbaar te maken bij wijksamenwerkingsverband. Cliënten hebben recht op een reactie. Het wijksamenwerkingsverband nemen uw klacht altijd serieus en spannen zich in om het vertrouwen te herstellen.

Welke klachten?

U kunt een klacht indienen over wijksamenwerkingsverband. Een klacht kan bij voorbeeld betrekking hebben op een miscommunicatie in de samenwerking tussen verschillende zorgverleners, het sociaal wijkteam of welzijn.

Heeft u een idee hoe het beter kan of bent u niet tevreden, laat het ons weten.

PS: hebt u een idee of klacht over een praktijk, kijk dan op de site van deze praktijk zelf.

Hoe kunt u een idee indienen of een klacht uiten?

U kunt uw klacht bespreken met de klachtenfunctionaris van wijksamenwerkingsverband. Zij is onafhankelijk en kan desgewenst voor u bemiddelen of u adviseren. Uiteraard wordt uw klacht strikt vertrouwelijk behandeld. De klachtenfunctionaris is te bereiken per email via coordinator@wsv-meerindewijk.nl.

Geheimhouding

Op uw klacht is de privacywetgeving van toepassing. Dit betekent dat niet alleen de hulpverleners of medewerkers wijksamenwerkingsverband, maar ook de klachtenfunctionaris verplicht zijn tot geheimhouding.

Geen kosten

Aan de klachtenregeling van wijksamenwerkingsverband zijn voor u geen kosten verbonden.

Overige informatie

Is uw klacht (door u of uw zorgverlener) bij de klachtenfunctionaris gemeld, dan sturen wij u binnen vijf werkdagen een reactie.

Indien u zelf niet in staat of in de gelegenheid bent om de klacht in te dienen, dan is het ook mogelijk dat u iemand machtigt dit namens u te doen.