Missie Visie

Missie

Op basis van multidisciplinaire samenwerking bieden wij zorg op maat voor de bewoners van de Merenwijk en directe omgeving.

Kernpunten van de verleende zorg zijn:

  • Laagdrempelig toegankelijk op de juiste plek voor de bewoners van de Merenwijk.
  • Kwalitatief van hoog niveau, met als basis deskundigheid en het gebruik van professionele richtlijnen en standaarden.
  • Doelmatig gericht op betaalbaar, toekomstbestendig en transparant.
  • Uitdagend voor onze medewerkers in een werkomgeving waarin samengewerkt wordt en kennis onderling gedeeld.

Visie

We leveren de juiste zorg op de juiste plek, kwalitatief goede zorg, gebaseerd op ieders professionele standaarden en eigen deskundigheid.

Bij het zorgaanbod laten wij ons leiden door de behoeften van de bewoners van de Merenwijk en directe omgeving. Onze speciale aandacht gaat naar het groeiend aantal kwetsbare bewoners, zoals ouderen, mensen met GGZ problematiek, een chronische aandoening en oncologische patiënten.

Bij ons aanbod zoeken wij afstemming bij het sociaal domein en welzijn.

Wij vragen patiënten te participeren in het verbeteren van de zorg. Specifiek richten we ons op de eigen regie en zelfredzaamheid.

We streven naar een ICT omgeving, voor alle betrokken samenwerkende disciplines en de patiënten, gericht op goede integratie van zorg en welzijn.

Onze medewerkers worden gestimuleerd om initiatieven te ontplooien en om gezamenlijk hun deskundigheid verder te ontwikkelen.