Organisatie

Organisatie

Het bestuur van het wijksamenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang  van zaken binnen het WSV.

Leden van het dagelijks bestuur zijn:

Maurice Loeraker (huisarts), voorzitter

Kees van der Meer (huisarts), penningmeester

Onder hun verantwoordelijkheid vallen de voortgang en eindresultaten van het wijksamenwerkingsverband. Daarbij leggen zij verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV).

Leden van de ALV zijn:

Elham Aghazadeh (*) en Aurele Hein: apothekers

Jan van der Plaat(*) en Wilbert Nieuwenhuys, fysiotherapeuten

Kees van der Meer, Maurice Loerakker en Marco Cargalli (*), huisartsen

(*) ook lid van het algemeen bestuur.

Martine de Clercq ondersteunt het bestuur als wijkcoördinator.