Organisatie

Organisatie

Het bestuur van het wijksamenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang  van zaken binnen het WSV.

Leden van het dagelijks bestuur zijn:

Maurice Loeraker (huisarts), voorzitter en Jan van Egmond (huisarts), penningmeester

Onder hun verantwoordelijkheid vallen de voortgang en eindresultaten van het wijksamenwerkingsverband. Daarbij leggen zij verantwoording af aan de algemene ledenvergadering (ALV).

Leden van de ALV zijn:

Elham Aghazade,  apotheker

Jan van der Plaat en Wilbert Nieuwenhuys, fysiotherapeuten

Jan van Egmond, Maurice Loerakker en Marco Cargalli, huisartsen

Martine de Clercq ondersteunt het bestuur als wijkcoördinator.